Quyền và nghĩa vụ của công dân về yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn

Câu hỏi Xin cho tôi được hỏi: “Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật phòng, chống tham nhũng thì công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban...

Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Câu hỏi Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào? 

Hiệu lực đối với quyết định tạm đình chỉ công tác

Câu hỏi Ông X bị Uỷ ban nhân dân xã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 01/10/2013 do phát hiện ông có dấu hiệu tham nhũng. Tuy n...

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?

Câu hỏi Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?

Hội thảo về Kiểm tra Liêm chính và Chia sẻ Thông tin

Từ ngày 17-21/3/2014, tại Paris, Cộng hòa Pháp diễn ra Tuần lễ Liêm chính với nhiều sự kiện quan trọng. Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Việ...

Xác định hành vi tham nhũng

Câu hỏi Lấy lý do nâng cao thu nhập, đời sống vật chất cho cán bộ, công nhân viên, ông S là thủ trưởng của cơ quan,  đã cho một đơn vị thu...

KPK sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chống tham nhũng

(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đã khẳng định như vậy khi tiếp Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình đến ch...