Họp báo phát động VACI 2014 với chủ đề: “ Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”Ngày 9/12, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ đã tổ chức họp báo công bố Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam năm 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện các nhà tài trợ cho Chương trình (Irish Aid và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh) cùng tham dự và phát động Chương trình.