Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với Vụ Pháp chế về Dự án sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thanh tra

Chiều ngày 17/02, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế về Dự án sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thanh tra. Tham dự có các cán bộ chủ chốt Vụ Pháp chế và đại diện lãnh đạo Cục IV.
​​
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Gia Thư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Luật PCTN cần sửa đổi toàn diện các nội dung liên quan đến quy định về công tác phòng ngừa tham nhũng; công tác chống tham nhũng; về tổ chức, hoạt động của các cơ quan chức năng chống tham nhũng; về sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, sự phối hợp giữa nhà nước với xã hội về PCTN; quy định về PCTN trong khu vực tư; về hợp tác quốc tế trong PCTN; sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan như Luật Thanh tra, Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh điều tra hình sự…Theo kế hoạch, năm 2015 TTCP sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTNvà đến năm 2016 sửa đổi toàn diện Luật.

                              dc Thanh va vu PC.jpgĐồng thời, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra là nhằm đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ PCTN được sửa đổi, bổ sung trong Luật PCTN; đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác PCTN và công tác thanh tra; đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra theo định hướng của Đảng được ghi nhận trong các Nghị quyết của Đảng; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, hội nhập. Những nội dung sửa đổi, bổ sung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra; sửa đổi về tổ chức các cơ quan thanh tra; sửa đổi về vị trí các cơ quan thanh tra; về hoạt động thanh tra và sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về công tác thanh tra cho phù hợp, đồng chí Đỗ Gia Thư cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Ban Soạn thảo cần tập trung tổng kết và tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật PCTN theo đúng tiến độ và theo những nội dung như đã thống nhất trong cuộc họp. Trong đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh đến việc sửa đổi những vấn đề cơ bản, trọng tâm của Luật.

Nguồn: thanhtra.gov.vn