Quyền và nghĩa vụ của công dân về yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn

Câu hỏi Xin cho tôi được hỏi: “Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật phòng, chống tham nhũng thì công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban...

Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Câu hỏi Nội dung và căn cứ tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào? 

Hiệu lực đối với quyết định tạm đình chỉ công tác

Câu hỏi Ông X bị Uỷ ban nhân dân xã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 01/10/2013 do phát hiện ông có dấu hiệu tham nhũng. Tuy n...

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?

Câu hỏi Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng?

Hội thảo về Kiểm tra Liêm chính và Chia sẻ Thông tin

Từ ngày 17-21/3/2014, tại Paris, Cộng hòa Pháp diễn ra Tuần lễ Liêm chính với nhiều sự kiện quan trọng. Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Việ...

Xác định hành vi tham nhũng

Câu hỏi Lấy lý do nâng cao thu nhập, đời sống vật chất cho cán bộ, công nhân viên, ông S là thủ trưởng của cơ quan,  đã cho một đơn vị thu...

KPK sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chống tham nhũng

(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đã khẳng định như vậy khi tiếp Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình đến ch...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 27/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 27/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/11/20...

Hoàn thiện tiêu chí nhận định, đánh giá tham nhũng khoa học, sát thực tiễn

Ngày 27/2, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã có buổi làm việc với đại diện Lãnh đ...

Pháp luật quy định như thế nào về bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân?

Câu hỏi Pháp luật quy định như thế nào về b ảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ? Trả lời

Quyền và nghĩa vụ của người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác

Câu hỏi Người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác có những q uyền và nghĩa vụ gì? 

Tiêu cực tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

(Thanh tra) - Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thu, chi tài chính tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (TTYTLC), Cơ quan Th...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04/08/2007

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 04/08/20...

Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ của Bộ trưởng bộ tài chính

Câu hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng cục thuế tỉ...

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phò...

Xác định hành vi tham nhũng

Câu hỏi Để dự án đầu tư xây dựng thêm Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước sớm được phê duyệt, ông A là G...

Hành vi tham nhũng nào bị xử lý hình sự

Câu hỏi Đề nghị cho biết những hành vi tham nhũng nào bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự? Trả lời Theo quy định tại Điều 2 Ng...