Hoàn thiện tiêu chí nhận định, đánh giá tham nhũng khoa học, sát thực tiễnNgày 27/2, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã có buổi làm việc với đại diện Lãnh đạo Cục Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và các chuyên gia tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Đánh giá sự cần thiết phải tiến hành sửa đổi Thông tư 11 qua 02 năm thực hiện và một số hạn chế, bất cập của Thông tư cho thấy, hệ thống tiêu chí phức tạp, nặng lý thuyết, khó triển khai; Bộ tiêu chí có một số tiêu chí thành phần không hợp lý gây ra những khó khăn trong quá trình sử lý số liệu hay có thể dẫn tới những nhận định thiếu cơ sở khoa học; Việc sử dụng hai nguồn tin độc lập là công việc phức tạp, khó thống nhất về phương pháp để xây dựng các chỉ số tổng hợp; Thông tư chưa quy định rõ cách thức thu thập các nguồn tin tham khảo…

Ý kiến đại biểu tại buổi làm việc đa số nhất trí với đánh giá việc thực hiện cùng những hạn chế, bất cập của Thông tư 11. Nêu một số ý kiến đại biểu cho rằng, để xây dựng Thông tư mang tính cầu toàn, có bộ chỉ số mang tính thống nhất cao thì rất khó nếu chỉ số tham nhũng mà hoàn hảo chắc chắn gây ra nhiều sự tranh cãi; để tăng cường tính pháp lý của chỉ số thì nên nghiên cứu xây dựng Thông tư hay một văn bản gì đó mang tính pháp lý cao hơn như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay Thông báo của Bộ Chính trị; điểm thuận lợi trong việc sửa đổi Thông tư là quyết tâm của TTCP, bên cạnh đó các cơ quan tài trợ giúp sức nhiều cả về mặt tài chính và đóng góp các ý kiến; qua khảo sát các địa phương cũng mong muốn Thông tư được sửa đổi; con số báo cáo về tình hình tham nhũng vừa chậm vừa vênh điều này thể hiện chưa mang tính khoa học bởi tham nhũng là tội phạm ẩn do đó cách sử dụng thông tin trong báo cáo và hiệu quả sử dụng thông tin cũng phải hết sức chú ý; việc quy định một phương pháp đo lường tham nhũng là không hợp lý do đó cần nghĩ lại cách tiếp cận để xây dựng Thông tư; khó khăn hiện nay là chưa gắn được hệ thống thông tin PCTN với hệ thống đo lường, chỉ tiêu thông tin hiện nay không đủ; xây dựng Thông tư nên đặt ra bài toán về kết quả đánh giá không phải đi tìm phương pháp.v.v. 
IMG_1263.JPG


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng, Chính phủ phải có cách thức, phương pháp riêng đánh giá các chỉ số tham nhũng để thấy được thực chất của công tác PCTN nhằm đưa ra các giải pháp đúng. Thông tư 11 đã rất công phu nhưng còn một số cái khó thực hiện khi áp dụng trong thực tế, qua đó thấy rằng, vẫn còn những khó khăn nhất định trong công tác này. Hiện nay xác định việc sửa Thông tư nhằm đáp ứng yêu cầu đó, nội hàm phải có sự đánh giá cho chính xác tuy là khó nhưng vẫn có thể làm được. Để các bộ, ngành, địa phương cùng tham gia đánh giá công tác PCTN với Thanh tra Chính phủ, phải tiến hành xây dựng bảng hỏi, vừa làm vừa bổ sung hoàn thiện hệ thống thông tin. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, theo chương trình, kế hoạch Tổng Thanh tra đã phê duyệt không nên thay đổi hình thức văn bản, qua đánh giá cho thấy nên tiến hành xây dựng một Thông tư mới có tính ổn định cao. Cục 4 chỉ đạo các bộ phận liên quan có kế hoạch chi tiết để xây dựng Thông tư, mời chuyên gia và các thành viên của đơn vị liên quan vào Tổ biên tập để tiến hành xây dựng Thông tư theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của Thông tư cũ.

Nguồn: thanhtra.gov.vn