Hội thảo về Kiểm tra Liêm chính và Chia sẻ Thông tin

Từ ngày 17-21/3/2014, tại Paris, Cộng hòa Pháp diễn ra Tuần lễ Liêm chính với nhiều sự kiện quan trọng. Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo về Kiểm tra Liêm chính và Chia sẻ Thông tin, Diễn đàn về Liêm chính và một số hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ này.
​​​​

​Phát biểu tại Hội thảo về Kiểm tra Liêm chính và Chia sẻ thông tin, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã thông tin cho các đại biểu về một số nội dung sửa đổi trong Hiến pháp 1992 của Việt Nam có liên quan tới những nét mới lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, những lĩnh vực phải có sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp mới của Việt Nam như đất đai, đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng. Mục đích của việc sửa đổi là nhằm cải thiện tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính độc lập và hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật. Bên cạnh đó là sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng với trọng tâm hướng tới công tác phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng. Phó Tổng Thanh tra cũng chia sẻ quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, thể hiện qua việc đưa ra xét xử các vụ tham nhũng lớn, với những hình phạt nghiêm khắc cho các đối tượng có hành vi tham nhũng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn về Liêm chính diễn ra sau đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã có bài phát biểu về những nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian gần đây với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tạo khung pháp lý phù hợp cho đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việt Nam cũng đẩy mạnh việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhân rộng mô hình mộ cửa điện tử, thực hiên cơ chế tuyển dụng cán bộ công khai minh bạch như là một trong những biện pháp phòng, ngừa tham nhũng bên cạnh việc tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng giới thiệu về  một số sáng kiến phòng chống tham nhũng của Việt Nam như Ngày sáng tạo Việt Nam, Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI) trong những năm gần đây, các kỳ Đối thoại và Đề án 137. Một số kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng cũng được chia sẻ tại Diễn đàn. Bài phát biểu được các đại biểu hoan nghênh và đánh giá cao.

Tuần lễ Liêm chính sẽ tiếp tục với nhiều sự kiện khác nhau. Đoàn Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tham dự Hội thảo liêm chính trong ngành thể thao vào ngày 20/3/2014 và Hội nghị thường niên về chống hối lộ lần thứ hai diễn ra vào ngày 21/3/2014.

Nguồn: thanhtra.gov.vn